Het Eiland Wieringen en Zijne Bewoners

Het Eiland Wieringen en Zijne Bewoners

Author:
Francis Allan
Author:
Francis Allan
Format:
epub
language:
Dutch

%title插图%num
Author: Allan, Francis, 1826-1908
Wieringen (Netherlands)
Het Eiland Wieringen en Zijne Bewoners
HET EILAND WIERINGEN
EN
ZIJNE BEWONERS,

GESCHETST
DOOR
F. ALLAN.
Met eene Kaart.
AMSTERDAM,
WEIJTINGH & VAN DER HAART.
1855.

Gaar kennis van het Land waarin gij zijt geboren.

VOORWOORD.

Toen ik de belofte aflegde, de vervaardiging eener beschrijving van het Eiland Texel op mij te nemen, beloofde ik tevens, ook het Eiland Wieringen, op gelijke wijze te zullen bewerken.—
Ik heb die belofte gehouden, waartoe ik vooral werd in staat gesteld, door de welwillende medewerking van de H.H. Mr. J. van Hengel, Burgemeester der Gemeente Wieringen, Weeshuizen, Opzigter van ’s Rijks Waterstaat, J. Hoefnagel, Openbaar Onderwijzer en M. Koorn, Wethouder aldaar, welke allen mij vele en belangrijke inlichtingen hebben ten beste gegeven, en waarvoor ik HEdn. bij dezen, openlijk mijnen welmeenenden dank betuige.
Met bescheidenheid, beveel ik mijnen Landgenooten in het algemeen, en Wieringen’s Bevolking in het bijzonder, mijnen arbeid aan. Mogt het werkje hunne goedkeuring wegdragen!
Eiland Marken.
October 1855.
F. Allan.

INHOUD.

INLEIDING.
EERSTE HOOFDSTUK.
ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET EILAND WIERINGEN.
TWEEDE HOOFDSTUK.
VOORTBRENGSELEN, BRONNEN VAN BESTAAN.
DERDE HOOFDSTUK.
WIERINGEN’S GESCHIEDENIS.
VIERDE HOOFDSTUK.
DE VOORNAAMSTE DORPEN EN GEHUCHTEN OP WIERINGEN.
VIJFDE HOOFDSTUK.
DE BEVOLKING VAN WIERINGEN.

Download This eBook
This book is available for free download!

评论

普人特福的博客cnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress
Het Eiland Wieringen en Zijne Bewoners
Free Download
Free Book