Het Eiland Urk: Zijn Bodem, voortbrengselen en bewoners

Het Eiland Urk: Zijn Bodem, voortbrengselen en bewoners

Author:
Pieter Harting
Author:
Pieter Harting
Format:
epub
language:
Dutch

%title插图%num
Author: Harting, Pieter, 1812-1885
Urk (Netherlands)
Het Eiland Urk: Zijn Bodem, voortbrengselen en bewoners

HET EILAND URK.

HET EILAND URK VAN DE ZUID-OOST ZIJDE GEZIEN

  • A B Hoogliggend diluviaal gedeelte
  • B C Laagliggend alluviaal gedeelte
  • a Vuurtoren
  • b Kerk der hervormde gemeente
  • c Kerk der Christelijk afgescheidene gemeente
  • d Kleine molen, tot droogmaling van het laagste vroeger moerassige gedeelte
  • e Nieuw aangespoelde grond ontstaan sedert den aanleg der haven
  • h Haven

Harting del

HET EILAND URK,
ZIJN BODEM, VOORTBRENGSELEN EN BEWONERS,

BESCHREVEN
DOOR
P. HARTING,
Hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
Met een plaat, kaart en doorsneden.
UTRECHT,
VAN PADDENBURG & COMP.
1853.

Download This eBook
This book is available for free download!

评论

普人特福的博客cnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress
Het Eiland Urk: Zijn Bodem, voortbrengselen en bewoners
Free Download
Free Book